گیت فروشگاهی و یا به عبارتی دزدگیر لباس

گیت فروشگاهی و یا به عبارتی دزدگیر لباس که بیشتر در فروشگاه ها کاربرد دارد مورد استفاده قرار می گیرد . از مهمترین مزیت گیت فروشگاهی این است که امنیت را برای فروشگاه ها فراهم می کند . عملکرد گیت فروشگاهی به این صورت می باشد که یک انتن به روی آنتن نصب می شود که مانع خروج جنس از داخل فروشگاه می شود و اگر سرقتی از داخل فروشگاه صورت گیرد فروشندگان از آن مطلع خواهند شد . اگر در یک فروشگاه جنسی از آن خارج شود به سرعت با صدای سوت فروشنده را آگاه می کند که در این زمان می توان جنسی را که به سرقت رفته به سرعت تشخیص داد . گیت فروشگاهی معمولا از جنس پلاستیک است که کسی به غیر از فروشنده نمی تواند آن را باز کند . گیت فروشگاهی دارای دستگاه خاصی هستند که تنها فروشنده می تواند آن را باز کند . گیت فروشگاهی دیگری نیز وجود دارد که لیبل می باشد که لیبل نیز دارای دستکاه خنثی کننده می باشد . یک نکته بسیار مهم در گیت فروشگاهی ای است که دارای استحکام زیادی می باشند که سارق نمی تواند آن را باز کند .به همین علت با داشتن گیت فروشگاهی می توان امنیت بسیاری را برای فروشگاه فراهم کرد .از گیت فروشگاهی می توان به عنوان یک سیستم هوشمند یاد کرد که بر روی اجناس داخل فروشگاه ها نصب می گردد . گیت فروشگاهی دارای یک آنتن و یک خنثی کننده و دارای جدا کننده تگ می باشند و اگر جنسی از داخل فروشگاه خارج بشود توسط این گیت فروشگاهی به فروشنده اطلاع داده می شود .گیت فروشگاهی انواع مختلفی دارد .سخت و نرم .گیت فروشگاهی سخت که صدفی و جنس آن از پلاستیک است و این نوع گیت ها بوسیله یک مگنت از روی جنس جدا می شوند .و در مقابل گیت فروشگاهی نرم عموما برچسبی هستند و قبل از خروج از فروشگاه به وسیله دستگاه های دی اکتیویتور خنثی خواهند شد .گیت فروشگاهی از امنیت زیادی برخوردار می باشد و جایی که آن را نصب می کنیم بسیار مهم می باشد و باید آن را از محلی که نویز وجود دارد دور کرد و اگر آنتن گیرنده گیت فروشگاهی در دوروبر سیم قرار بگیرد از کار می افتد