جداکننده چیست؟

جدا کننده برای جدا کردن تگ از لباس یا هر کالای دیکر به کار می رود. هر چه آهنربای داخل جدا کننده بیشتر باشد آن را قوی تر می کند.
اکثر شرکتها برای اینکه سود بالاتری بر روی جدا کننده داشته باشند آهنربای کمتری در جداکننده خود استفاده می کنند که تگها را به سرعت یک جدا کننده پرقدرت باز نمیکند و مگنت داخل آن دارای قدرت  کم است اما جدا کننده های شرکت چشم سوم  دارای قدرت آنهربایی  12000 گوس (Gs) می باشد و می تواند تگ ها را به راحتی باز نماید.
برای تشخیص یک جدا کننده سوپر واقعی ، باید پیچ پشت آن را باز کرد و تعداد آهنربای آن را با جداکننده چشم سوم مقایسه نمود.جدا کننده ها اشکال مختلفی دارند و به صورت برقی و دستی می باشند .


انواع جداکننده : جداکننده سوپر ، جداکننده عینک ، جداکننده معمولی ، جداکننده سنسورماتیک ، جداکننده اولترا ، جداکننده ماکس ،جداکننده پنسیل ،جداکننده لرزشی