سيستم هاي RF يا Radio Frequency

این سیستم ها بر پايه امواج رادیویی در بازه فرکانسي 2 الي 10 مگا هرتز کار می کنند.(معمولي ترين فركانس اين سيستم ها 8.2 مگاهرتز مي باشد). تعداد پایه ها ممکن است، یک، دو و یا حتی بیشتر باشد ولی عرض خروجی اکثر فروشگاه ها به گونه ایست که خریدار باید بین تک آنتن و جفت آنتن تصمیم گیری و انتخاب کند.در یک سیستم دو آنتن، معمولاً هر یک از پایه ها دارای یک برد هستند که یکی از آنها فرستنده و دیگری برد گیرنده می باشد ولی در سیستم تک آنتن، برد الکترونیکی گیت، هم به عنوان فرستنده و هم به عنوان گیرنده عمل می کند.
از آنجا که اختلاف قیمت سیستم تک آنتن و جفت آنتن چندان زیاد نیست، معمولاً عوامل فنی و گاه عوامل محیطی مهم تر از مسأله قیمت محسوب می شوند. به طور کلی، سیستم دوپایه اطمینان بیشتری ایجاد می کند و  به همین دلیل سیستم تک آنتن توصیه نمی شود مگر اینکه:
عرض خروجی فروشگاه کمتر از 90 سانتی متر بوده و آنتن دوم برای عبور و مرور مشتریان مزاحمت جدی ایجاد کند.
در مواقعي كه درب فروشگاه 2 لنگه بوده و عرض خروجی حداکثر 180 سانتی متر باشد، در چنين مواردي تک آنتی که در وسط خروجی نصب شود، ممکن است نسبت به سیستم جفت آنتن (و نه سه آنتن) عملکرد بهتری داشته باشد.
در فروشگاه های کوچک که عرض خروجی هم زیاد نیست، در صورتی که امکان دور کردن تگ ها از هر دو پایه وجود نداشته باشد، بهتر است سیستم تک پایه را هم امتحان کنیم.
نكته: گاهي اوقات در سيستم تك برد يا مونو ازيك بدنه آنتن كمكي استفاده مي شود تا كمي به قدرت سيستم تك برد افزوده شود.(در اين حالت استفاده كننده به اشتباه فكر مي كند سيستم جفت برد خريداري نموده ولی در واقع، اين سيستم يك سيستم تك برد با بدنه كمكي بوده و کارایی سیستم جفت برد را ندارد به خصوص در جایی که بنا بر استفاده از لیبل باشد، توصیه نمی شود.)
فاصله بين 2 آنتن در یک سیستم RFدر یک محیط کاملاً ایده آل، حداكثر تا 2 متر می تواند افزایش داشته باشد ولی در چنین مواردی بهتر است که تعداد پایه را افزایش دهیم نه فاصله بین پایه ها را. (بیان حداکثر جواب دهی 2 متری برای مشتری ممکن است منجر به سوءتفاهم گردد. تاکید بر عدم قطعیت این موارد، اگرچه احتمال فروش را اندکی کاهش می دهد، ولی در درازمدت هم برای فروشنده و هم برای خریدار بهتر خواهد بود)