دزدگیر اجناس چگونه از اجناس فروشگاه حفاظت می نماید؟

هر سیستم گیت فروشگاهی دارای اجزا و  تجهیزاتی می باشد که با کمک آنها می تواند سارق را شناسایی و آلارم خطر را به صدا درآورد . برای شناخت گیت فروشگاهی باید تمامی اجزای آن شناخته شود که در ذیل به این لوازم اشاره می شود

این اجزاء عبارتند از :

1.      آنتن یا بدنه که در خروجی فروشگاه نصب می گردد.

2.      برد الکترونیکی: که در درون آنتن نصب می شود .

3.      تگ (TAG) یا لیبل:که دارای انواع مختلفی می باشد که به اجناس وصل می گردد و تنها به وسیله جداکننده مخصوص خود از اجناس جدا می شود .

4.      خنثی کننده تگ نرم یا جداکننده تگ سخت: که بر روی میز فروش برای جدا کردن تگ از اجناس و خنثی کردن لیبل نصب می گردد.

                  5.   منبع برق اضطراری  UPS

هر جنسی که تگ یا لیبل به آن متصل گردیده باشد و فروشنده آن را توسط جدا کننده جدا نکرده یا توسط خنثی کننده غیرفعال نکرده باشد،  زمانیکه در میدان الکترومغناطیسی آنتن قرار بگیرد ، توسط بورد الکترونیکی شناسایی شده و آلارم خطر به صدا در آمده و فروشنده می تواند قبل از خروج جنس از فروشگاه از سرقت آن جلوگیری نماید.